O projektu dlužníci-neplatiči.cz

Smysl portálu dlužníci-neplatiči.cz?

Podstatou portálu je zkvalitnit  podnikání v ČR. Stále více se stává, že moderní je neplatit či s oblibou se vyhýbat komunikaci. Problematika řešení pohledávek je tedy primární a účinnou funkcí tohoto portálu.

Pro koho jsou dlužníci-neplatiči.cz?

  • pro podnikatelské subjekty, které již nedokáží vlastními silami řešit své pohledávky a hledají snadnou cestu, jak dlužníka přimět ke komunikaci a vyřízení závazku
  • pro podnikatelské subjekty, které hledají preventivní nástroj, aby se vyhly případnému vymáhání pohledávek
  • pro společnosti zabývající se vymáháním pohledávek, jelikož mají přímý přístup ke všem záznamům na seznamu dlužníků a neplatičů

Jak fungují dlužníci-neplatiči.cz z pohledu věřitele?

........... ...... ....................................................................................
1.krok Provedete registraci uživatelského účtu a na email Vám přijde ověřovací odkaz. Kliknutím na odkaz potvrdíte registraci uživatele
2.kork Přihlašte se ke svému uživatelskému účtu a vyberte podmenu Vložit pohledávku
3.krok Vyberte kategorii Seznam dlužníků a neplatičů a vyplňte všechny údaje. Údaje musí být pravdivé a úplné! Pokud zadáte špatný emailový kontakt na dlužníka, nebude námi kontaktován! K Vašemu uživatelskému účtu se pojí veškerá právní odpovědnost, tedy odpovědnost za vložené záznamy.
4.krok Po zadání záznamu o dluhu budeme neprodleně kontaktovat dlužníka a seznámíme ho s celou situací tak, aby se do 30-ti dní ozval a snažil se pohledávku vyřešit
5.krok Pokud nedojde během 30-ti denní lhůty k vypořádání závazku, záznam o dluhu bude zveřejněn záznamu a poskytne údaje internetovým vyhledávačům.
6.krok Dlužník může provést tzv. Blokaci zveřejnění záznamu, díky které získá dalších 30dnů pro řešení celého případu a zabránil tak poškození svého dobrého jména. Během této doby může na Vás podat návrh k soudu, že nesouhlasí s Vaším neoprávněním zařazením do databáze dlužníků, čímž mu chcete neoprávněně (tedy trestně) poškodit dobrého jméno.
7.krok Pokud neobdržíme kopii podání na soud během ochranné lhůty, pak bude záznam zveřejněn. V opačném případě zůstane záznam blokována až do rozhodnutí soudu.
8.krok Pokud dojde k vypořádání závazku, popř. k jiné dohodě, věřitel může kdykoliv zažádat o odstranění záznamu ze seznamu dlužníků v podmenu Moje pohledávky v detailu záznamu
9.krok Věřiteli bude zaslána výzva k platbě za využití portálu Dlužníci-neplatiči.cz ve výši 4% z celkové dlužné částky, kterou je třeba neprodleně uhradit. Pokud nedojde k okamžité úhradě, věřitel se může dopouštět neoprávněného poškozování dobrého jména protistrany.
10.krok Po obdržení platby bude záznam o dlužníkovi (dluhu) okamžitě odstraněn.

Jak fungují dlužníci-neplatiči.cz z pohledu dlužníka?

.............. ...... ....................................................................................
1.krok Přijde Vám email, že bylo zažádáno, aby  Vaše společnost, popř. Vy jste byl právě zařazen do databáze Seznam dlužníků a neplatičů. Nyní máte 30 dní na vyřešení celého případu, jinak bude záznam zveřejněn a poskytnut k vyhledávačům.
2.krok Pokud se žádostí  o zařazení nesouhlasíte, resp. neuznáváte dluh, kontaktujte Věřitele, že se jedná o neoprávněné zařazení na seznam dlužníků a trvejte na odstranění záznamu. V případě, že Věřitel na Vaši výzvu nereaguje, podejte záležitost k soudu a nám na adresu zašlete kopii tohoto podání - Ing. Michal Houšť Český WEB, Ječná 493/13, Liberec 15, 46005. (možno i elektronicky zde E-podatelna)
4.krok V případě, že nedojde k mimosoudnímu vyrovnání či nestihnete podání k soudu ve lhůtě 30 dní, máte možnost zažádat o blokaci záznamu o dalších 30 dní . Žádost je ke stažení zde. Žádost vyplňte a zašlete ji doporučeně na adresu Ing. Michal Houšť Český WEB, Ječná 493/13, Liberec 15, 46005, uhraďte výzvu k platbě na vratnou kauci 2000Kč.
5.krok Lhůtu pro blokaci k mimosoudnímu vyrovnání, popř. dohody s Věřitelem, aby záznam odstranil, jinak podejte případ k soudu (možno i elektronicky zde E-podatelna) a kopii tohoto podání nám opět doporučeně zašlete na adresu Ing. Michal Houšť Český WEB, Ječná 493/13, Liberec 15, 46005.
6.krok Pokud během blokace záznamu neobdržíme kopii podání případu na soud, kauce propadne a záznam bude zveřejněn.
7.krok

Po obdržení kopie podání na soud bude záznam nezveřejněn (tedy neposkytnut internetovým vyhledávačům) do výsledku soudního řízení, o kterém nás máte povinnost informovat a bude Vám vrácena kauce ve výši 2000Kč
8.krok Na základě výsledku soudního řízení se obratťe na věřitele, aby záznam z našeho portálu Dlužníci-neplatiči.cz odstranil.
9.krok Neučíni-li tak, zašlete nám kopii rozhodnutí soudu, popř. informaci o tom, že dluh byl již uhrazen a my záznam odstraníme na náklady věřitele.

Jak fungují dlužníci-neplatiči.cz z pohledu subjektů zabývajících se vymáháním pohledávek?

........... ...... ....................................................................................
1.krok Provedete registraci uživatelského účtu a na email Vám přijde ověřovací odkaz. Kliknutím na odkaz potvrdíte registraci uživatele
2.kork Přihlašte se ke svému uživatelskému účtu a vyberte podmenu Aktivovat Premium účtu, kde najdete žádost o aktivaci
3.krok Na základě obdržené žádosti Vám bude zaslána výzva k platbě ve výši 4800Kč/rok. Výzvu uhraďte.
4.krok Po obdržení platby Vám nastavíme PREMIUM účet, díky kterému uvidíte kompletní kontaktní informace ke všem záznamům.Tyto informace lze využívat ke kontaktování věřitelů a tvorby nabídky na vymáhání jejich pohledávek

 

Přehled databáze dlužníků

  • Celkové dluhy: 56 419 727,28 Kč
  • Splaceno: 21 296 271,75 Kč
  • Úspěšnost: 37,75 %
  • Počet firem: 1940
  • Počet dluhů: 412
  • Počet zobrazení dluhů: 831226 krát

Hledat v databázi


Partner projektu

Banner

Top záznamy

Nejnovější